Wanneer kan u of uw naasten bij ons terecht?

Onder andere:

 • Te hoog gewicht (voorkomen, opheffen of verminderen van klachten en de risico’s van te hoog gewicht)
  • Eetgewoonten worden (stapsgewijs) aangepast, maar indien nodig ook beweeg- en leefstijl.
 • Diabetes
  • Heeft u diabetes? Dan heeft u recht op vergoeding van consultaties bij de diëtist. Het eerste consult in het Zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ wordt vergoed vanuit RIZIV. In dit uur wordt uitleg gegeven over wat diabetes algemeen is en de risico’s. Het eet-, beweeg- en leefpatroon wordt bekeken en er worden tips op maat gegeven. U bent zeker niet verplicht om vaker te komen. We hopen dat dit een laagdrempelige consultatie is voor u, waarin u informatie en uitleg over de ziekte diabetes krijgt. Uw huisarts dient het nomenclatuurnummer 102852 op te geven en jaarlijks een verwijsbrief voor de diëtist te maken (met vermelding voortraject diabetes). U heeft elk jaar recht op 2 x 30 min. Daarnaast heeft u mogelijk nog recht op 4 afspraken educatie (enkele voorwaarden). Laat uw huisarts die voorschrijven indien u hiervan gebruik wilt maken.
  • Valt u onder het zorgtraject diabetes? Ook dan krijgt u jaarlijks 2 x 30 min vergoed door het RIZIV.
 • Te hoog cholesterol
 • Maag – en darm problemen
  • Ook fodmap dieet bij een prikkelbare darm syndroom wordt door ons behandelt.
 • Allergie/ intolerantie
  • Bijvoorbeeld bij een lactose intolerantie is één consultatie voldoende om de patiënt het vertrouwen te geven in het maken van de juiste keuzes. Indien er enkel intolerantie vermoedens zijn, dan zijn meer consultaties nodig. We maken hierbij gebruik van een eetdagboek.
 • Ondervoeding
 • Sport
 • COPD
  • We meten de lichaamssamenstelling met een bio-impedantiemeter.
 • Onregelmatige en/of slechte eet- en leefgewoonten
 • Vegetarische  en veganistische voeding
 • Zwangerschap

Zowel volwassenen, ouderen als kinderen zijn bij ons welkom.