In dit document:

  1. Algemene voorwaarden
  2. Privacy beleid

Algemene Voorwaarden NutriPraktijk Hoogstraten

Laatst bijgewerkt: 01/01/2023

1. Afspraken en annuleringen

1.1. Het maken van een afspraak: Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met onze diëtistenpraktijk via de aangegeven contactgegevens.

1.2. Annuleringen: Indien je een afspraak wilt annuleren, dien je dit minimaal 24 uur van tevoren te doen.  Annuleren kan via de online agenda: https://dieetvoorlichting.nutriportal.eu/, via de mail (info@nutripraktijk.be) of  telefoon (0486667390). Annuleringen binnen 24 uur worden in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht of een geldige reden die naar ons oordeel acceptabel is.

1.3. Te laat komen: Indien je te laat arriveert voor een afspraak, kan het zijn dat de duur van de afspraak wordt verkort, zodat andere cliënten niet onnodig worden benadeeld.

2. Betalingen

2.1. Tarieven: De tarieven voor onze diensten worden duidelijk gecommuniceerd in de afspraken tool en kunnen worden gewijzigd met voorafgaande kennisgeving.

2.2. Betalingswijze: Betaling dient te geschieden vooraf via het afspraken systeem (verplicht bij online consultaties of tijdens de consulatie in de praktijk via QR code of contant.

2.3. Facturatie: Op verzoek ontvang je een factuur met betrekking tot de geleverde diensten. 

3. Vertrouwelijkheid en privacy

3.1. Vertrouwelijkheid: Wij behandelen jouw persoonsgegevens en medische informatie vertrouwelijk en conform de geldende privacywetgeving. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

3.2. Uitwisseling van informatie: Met jouw toestemming kunnen wij relevante informatie delen met andere zorgverleners die bij jouw behandeling betrokken zijn, om de continuïteit en kwaliteit van de zorg te waarborgen.

3.3. Indien van toepassing: ouders en/of voogd mogen op de hoogte gesteld worden van de behandeling.

4. Verantwoordelijkheid

4.1. Professionele begeleiding: Onze diëtisten streven naar een professionele en deskundige begeleiding op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Echter, resultaten kunnen variëren en wij kunnen geen garantie bieden voor specifieke resultaten.

4.2. Eigen verantwoordelijkheid: Jij bent verantwoordelijk voor het naleven van de adviezen en het opvolgen van de aanbevelingen die je ontvangt tijdens de consulten.

4.3. Noodzakelijke informatie: Jij vertelt alle noodzakelijke informatie die nodig is voor een goede behandeling én naar waarheid aan uw diëtist.

5. Wijzigingen en geschillen

5.1. Wijzigingen: Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen worden gecommuniceerd via onze website of andere geschikte kanalen.

5.2. Geschillen: In geval van geschillen proberen we altijd eerst tot een minnelijke oplossing te komen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan is het Belgische recht van toepassing.

Neem contact met ons op

Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via:

NutriPraktijk Hoogstraten

Salm salmstraat 77, Hoogstraten

info@nutripraktijk.be

www.nutripraktijk.be

We streven ernaar om jouw vragen en verzoeken zo snel mogelijk te beantwoorden en eventuele zorgen op een passende manier aan te pakken.

Door gebruik te maken van onze diensten ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

  1. Privacybeleid van NutriPraktijk Hoogstraten

Laatst bijgewerkt: 01/01/2023

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze cliënten en streven ernaar om persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier te verwerken. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, beschermen en met wie we ze delen. We volgen hierbij de geldende GDPR wet- en regelgeving.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je gebruikmaakt van onze diensten, kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

– Naam, contactgegevens en persoonlijke informatie zoals geslacht, geboortedatum, etc.

– Medische en gezondheidsinformatie die relevant is voor de diëtistische behandeling.

– Informatie over voedingspatronen, eetgewoonten, leefgewoonten en lichamelijke activiteit.

– Betalingsgegevens voor facturatie en administratie.

We gebruiken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het verstrekken van diëtistische adviezen, behandelingen en begeleiding.

– Het opstellen van persoonlijke voedingsplannen en het monitoren van de voortgang.

– Communicatie op het E-healht platform van de Vlaamse overheid

– Het bijhouden van cliëntendossiers en administratie.

– Het verstrekken van facturen en betalingsafhandeling.

– Het verbeteren van onze diensten en het uitvoeren van interne analyses.

2. Beveiliging en bewaartermijn

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking.  Deze gegevens zullen conform de Federale Commissie van de FOD Volksgezondheid ‘Advies het patiëntendossier’ 30 jaar bewaard worden.

3. Delen van persoonsgegevens

We delen persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, zoals het delen van rapportages met andere zorgverleners met jouw toestemming. We zorgen ervoor dat derde partijen waarmee we gegevens delen, voldoen aan de privacywetgeving en passende beveiligingsmaatregelen treffen.

4. Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te laten verwijderen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien je gebruik wilt maken van deze rechten of vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@nutripraktijk.be

5. Gebruik van Analytics: 
We maken gebruik van analytics-tools, zoals Google Analytics, om informatie te verzamelen en te analyseren over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze tools maken gebruik van cookies om gegevens te verzamelen, zoals het aantal bezoekers, de bezochte pagina’s en de duur van het bezoek. Deze informatie helpt ons om onze website te verbeteren en de gebruikerservaring te optimaliseren.

6. Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving of om ons beleid aan te passen. We raden je aan om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen voor eventuele updates.

Neem contact met ons op

Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot dit privacybeleid of de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via:

NutriPraktijk Hoogstraten

Salm salmstraat 77, Hoogstraten

info@nutripraktijk.be

www.nutripraktijk.be

We streven ernaar om jouw vragen en verzoeken zo snel mogelijk te beantwoorden en eventuele zorgen op een passende manier aan te pakken.